frykmer sommarhus villa grön linje martin ravnefjord
frykmer ritning frykmer ritning frykmer ritning

Sommarhuset är ett komplement till en äldre huvudbyggnad. Huset är att betrakta som en klimatisering av ett uterum med tre slutna sidor och en som öppnar sig mot solen och trädgården.

Det starka konceptet har gjort huset tåligt för återvunnet och därmed disparat byggmaterial. Därmed har byggkostnaden blivit mycket låg. Det är ett enkelt och elegant hus med stor rymd på liten yta.

sommarhus paviljong frykmer