martin ravnefjord passivhus nollenergi arkitekt kontakt
grön linje arkitektkontor martin ravnefjord

Ta gärna kontakt för att få en bedömning av vad ett visst arbete skulle innebära.
På vårt första möte ringar vi in och utvecklar Dina önskemål, tankar och ramar.

Det mötet rekommenderar jag alla som står i begrepp att bygga oavsett om Du senare tänker gå vidare med andra lösningar. Det finns så mycket att vinna på att bli medveten om alla möjligheter och förutsättningar medan allt fortfarande ligger öppet.

E-post
arkitekt@gronlinje.com

Telefon
0707-192354

Adress
grön linje arkitektkontor
Kungälvsgatan 3
416 69 Göteborg

grön linje martin ravnefjord arkitekt sar msa