grön linje cv erfarenheter arkitekt
grön linje arkitektkontor martin ravnefjord

grön linje arkitekontor grundades 1997, men har fram till 2007 fungerat som sidoverk-samhet till anställningar på ett flertal arkitektkontor i Göteborg, Oslo och Köln. Från dessa år finns en bred samlad erfarenhet av många olika typer av projekt. Bilderna visar ett axplock av de erfarenheterna.

grön linje arkitektkontor arbetar tillsammans med Klots arkitekter och Studio Fall i landskap på Smedjegatan 5C i centrala Göteborg. Tillsammans har vi en lång och bred erfarenhet inom alla typer av arkitektuppdrag.

Vi är Internationellt certifierade Passivhusarkitekter genom Passivhaus Institut Darmstadt

Vi är certifierade och arbetar som kontrollansvariga (nivå K) och även som arbetsmiljöansvariga BAS-P.

erfarenheter cv arkitekt martin ravnefjord grön linje arkitektkontor passivhus nollenergi ekohus lågenergihus gröna hus